Rozpalamy wielki ogień narodowej pamięci

W 80 rocznicę Rzezi Wołyńskiej oddajemy w ten sposób hołd bestialsko zamordowanym tam Polakom. Niemowlętom, dzieciom, matkom i ojcom. Nasza pamięć o nich nigdy nie przeminie! Nasze narodowe pragnienie godnego Ich pochowania, nigdy nie przeminie! Żądamy od obecnych władz Polski podjęcia działań, które do tego godnego pochówku doprowadzą! Żądamy od nich w tej sprawie HONORU! Ukraino, nie szukamy zemsty, ale prawdy. Jednak pierwszy krok leży po Twojej stronie. Wiemy, że przebaczenie oczyszcza nas, nie zaś naszych winowajców. Modlimy się o łaskę, aby rodziny pomordowanych potrafiły w pełni przebaczyć. Ten ogień będzie płonął zawsze ale od Was, polski rządzie i Ukraino zależy czy będzie oznaczał jedynie pamięć czy jak obecnie ogromnym żal i rozczarowanie. Jedno jest pewne, on nie przeminie! Czekamy, oddając cześć i chwałę poległym. Wieczne odpoczywanie, na ziemi ojczystej, racz Im dać Panie. Rafał Piech oraz liderzy, członkowie i sympatycy Ruchu PJJ   Obejrzyj film   Galeria zdjęć List otwarty  

VIDEO – Konwent Warszawa POLSKA JEST JEDNA

W niedzielę 25 czerwca w Teatrze WAM w Warszawie odbył się konwent programowy Partii POLSKA JEST JEDNA. To nie tylko nazwa partii politycznej, ale też hasło pod jakim odbył się w niedzielę w Warszawie Konwent programowy tego nowego ugrupowania, które jako ruch społeczny i stowarzyszenie działa od 2020 roku pod przewodnictwem Prezydenta Siemianowic Śląskich – Rafała Piecha. Czy ta nowa siła polityczna ma coś ciekawego do zaoferowania polskim Wyborcom? Polska Jest Jedna zapoczątkowała swoją aktywność, protestując głównie przeciwko polityce sanitarnego dzielenia Polaków oraz dewastacji małych i średnich przedsiębiorców, zmuszanych do rezygnacji z ich podstawowego prawa konstytucyjnego, jakim jest możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wraz z przybywaniem nowych członków Ruchu coraz silniej rozbrzmiewał ogólnokrajowy przekaz o konieczności wejścia na polityczną scenę. Na Konwencie PJJ wybrzmiały głównie postulaty dotyczące: Powrotu w naszym życiu do wartości chrześcijańskich znajdujących odzwierciedlenie w haśle Ruchu PJJ jakim jest „Bóg Rodzina Ojczyzna” oparcia polskiej gospodarki na małych i średnich przedsiębiorstwach, a nie na korporacjach rozwoju polskiego rolnictwa; zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, bazującego na polskich zasobach naturalnych przy użyciu nowoczesnych sposobów eksploatacji zagwarantowanie polskim obywatelom pierwszeństwa w korzystaniu z wszelkich przywilejów   Po szczegółowej prezentacji założeń programowych Przewodniczący Rafał Piech zaapelował do wszystkich Polaków oraz liderów organizacji wolnościowych o zjednoczenie się w świetle, niepokojącej jego zdaniem, obecnej polityki prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości: „To ostatni moment, abyśmy zjednoczeni powiedzieli dosyć czwartemu gospodarczemu rozbiorowi Polski, jaki dzieje się na naszych oczach od 1989 roku” – stanowczo stwierdził Rafał Piech, po czym przedstawił mocne dane ilustrujące imponujący potencjał Polski w zakresie zasobów wód geotermalnych (wg raportu NIK z 2022 roku) czy faktu posiadania 85% europejskich złóż węgla, na którym opiera się w 80% krajowa energetyka. „Gdy cały świat stawiana węgiel i jego wydobycie wzrosło w ostatnich 30 latach o 100%, władze naszego kraju godzą się na likwidowanie naszych kopalń!” – podsumował Przewodniczący PJJ. Założenia programowe partii Polska Jest Jedna i dane zaprezentowane przez Przewodniczącego Rafała Piecha spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez licznie zaproszonych gości. Wśród głosów poparcia można było usłyszeć zarówno polityków, w tym liderów innych ugrupowań, jak i popularnych youtuberów związanych z prawicowymi i wolnościowymi poglądami oraz artystów, m.in.: publicysty i polityka Jana Łopuszańskiego, Jana Budziaszka z grupy Skaldowie, redaktora Wojciecha Sumlińskiego. czy doktor historii Lucyny Kulińskiej. Jednak zarówno w słowach Rafała Piecha jak i wielu gości Konwentu PJJ można było usłyszeć sporo kontrowersyjnych stwierdzeń, takich jak: dezaprobata dla związków homoseksualnych, gotowość na twarde mediacje z Unią Europejską jak i wyczuwalną niechęć do masowej migracji obywateli Ukrainy na teren Polski. Wypowiedzi Przewodniczącego Rafała Piecha wywołała jednomyślny aplauz wśród zgromadzonych na konwencie zwolenników ruchu politycznego PJJ Konwent ruchu Polska Jest Jedna to ewidentna zapowiedź udziału tego ugrupowania w jesiennych wyborach do Sejmu RP. Partia posiada rozbudowane struktury we wszystkich województwach i stanowi ciekawą propozycję na polskiej scenie politycznej, jawiąc się jako konserwatywna prawica, która stawia duży nacisk na wartości chrześcijańskie i polską rację stanu, jak również na niezależną energetykę oraz na wsparcie dla polskich przedsiębiorców i rolników. Wideo relacja z Konwentu: Link do naszego materiału na www.pjj.tv   

Przewodniczący Rafał Piech na Podhalu

Podhale – kolejne spotkania regionalne Rafała Piecha. Spotkania, które tym razem miały miejsce w Rabce, Zakopanem oraz w Nowym Sączu 24, 25 i 26 marca, były przede wszystkim okazją do przedstawienia rozwiązań dotyczących gospodarki. Podczas swojego wystąpienia, Przewodniczący PJJ szczególną uwagę poświęcił proponowanym kierunkom rozwoju polskiego rolnictwa, przedsiębiorczości oraz energetyki. Przedstawił możliwe korzyści dla Polski wynikające z przebudowy systemu energetycznego i wdrożenia modelu Polskiej Energetyki Rozproszonej. Podkreślił znaczenie inwestowania w energię geotermalną i potencjał drzemiący w dalszym wykorzystaniu krajowych zasobów węgla. Kluczem do realizacji tej strategii jest budowa nowych kopalń i wprowadzanie nowoczesnych technologii wydobycia. Podczas każdego ze spotkań, w drugiej części, przewodniczący PJJ miał możliwość odpowiedzi na pytania zadawane przez licznie przybyłych gości. Dyskusje i rozmowy z uczestnikami spotkań są zawsze najcenniejszym i najprzyjemniejszym czasem, mimo niejednokrotnie trudnych kwestii w nich poruszanych.   Zobacz więcej   Zdjęcie: https://rdn.pl/162456/zawierzyl-siemianowice

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner