Polska Jest Jedna

Nasza Historia

Polska Jest Jedna to ruch polityczny, który powstał we wrześniu 2021r. w Siemianowicach Śląskich jako obywatelska inicjatywa stająca w obronie wolności każdego obywatela i jego, konstytucyjnego prawa do decydowania o sobie i własnym zdrowiu.

 

Założycielem i przewodniczącym Ruchu jest Prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech. 

 

W początkowej fazie istnienia Ruch funkcjonował jako stowarzyszenie zwykłe skupiające ludzi, którzy nie zgadzali się z ówczesną polityką sanitarnego dzielenia Polaków oraz dewastacją małych i średnich przedsiębiorców i zmuszania ich do rezygnacji z ich podstawowego prawa konstytucyjnego jakim jest prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Po kilku miesiącach apeli i publicznych protestów oraz lawinowo rosnącej liczbie sympatyków z całego kraju Ruch Polska Jest Jedna uzyskał wpis do KRS i przyjął formę stowarzyszenia z osobowością prawną aby móc lepiej i pełniej służyć ludziom widzącym w Ruchu nadzieję zmiany na lepsze. Wtedy też zaczęły tworzyć się ogólnopolskie struktury regionalne skupione wokół wartości stojących za głównym hasłem Ruchu jakim jest Bóg, Rodzina i Ojczyzna

Wraz z nowymi członkami Ruchu coraz silniej napływał ogólnokrajowy przekaz o konieczności wejście na polityczną scenę. Przekaz ten był argumentowany przekonaniem, że każda z obecnie funkcjonujących w Sejmie i Senacie partia nie reprezentuje sobą odpowiednio wysokich standardów etycznych w sprawowaniu władzy, ustanawianiu prawa i ochrony polskiej racji stanu.

Zarząd oraz liderzy Ruchu Polska Jest Jedna wsłuchując się w ten płynący z całej Polski przekaz zdecydowali się wkroczyć na ścieżkę polityki jako jedynej możliwości posiadania realnego wpływu na to co dzieje się z naszym krajem. 

 

W I kwartale 2023 roku Ruch Polska Jest Jedna został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym jako partia polityczna.

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner