Polska Jest Jedna

Wsparcie

Wpłaty na rzecz partii mogą być dokonywane tylko przez osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczpospolitej Polski.

 

PRZELEW MUSI ZAWIERAĆ:

Dane odbiorcy:

POLSKA JEST JEDNA

41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Pawła Śmiłowskiego 2A

PEKAO S. A.        85 1240 1183 1111 0011 2439 5089

Tytułem:

DAROWIZNA, IMIĘ I NAZWISKO nadawcy, ADRES ZAMIESZKANIA, 

WOJEWÓDZTWO, IMIĘ OJCA.

 

UWAGA:

1. Proszę zwrócić uwagę na zamieszczenie poprawnego tytułu przelewu.

2. Wpłaty mogą pochodzić tylko od osób fizycznych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

3. Nie można dokonywać wpłat:

• gotówką w banku,

• gotówką na poczcie lub w kasach płatniczych,

• z konta prowadzonej działalności gospodarczej,

• z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego.

4. Suma dokonywanych wpłat na konto bankowe Partii przez jedną osobę do dnia 30.06.2023 r. nie może przekroczyć 15-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę
(tj. 3 490,00 x 15 = 52 350,00 zł).

 

Jedynie osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy Partii. Wpłaty dokonane z konta firmowego bądź wpłaty gotówkowe będą zwracane na rachunek z którego przyszły.

Dziękujemy za wsparcie.

 

Consent Management Platform by Real Cookie Banner