Polska Jest Jedna

Wsparcie

Wpłaty na rzecz partii mogą być dokonywane tylko przez osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczpospolitej Polski.

 

PRZELEW MUSI ZAWIERAĆ:

Dane odbiorcy:

POLSKA JEST JEDNA

41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Pawła Śmiłowskiego 2A

 

PEKAO S. A.   85 1240 1183 1111 0011 2439 5089

Tytułem:

DAROWIZNA, IMIĘ I NAZWISKO nadawcy, ADRES ZAMIESZKANIA, WOJEWÓDZTWO, IMIĘ OJCA.

 

UWAGA:

Zaleca się wykonanie zwykłego, a nie przyspieszonego przelewu.

1. Proszę zwrócić uwagę na zamieszczenie poprawnego tytułu przelewu.

2. Wpłaty mogą pochodzić tylko od osób fizycznych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

3. Nie można dokonywać wpłat:

• gotówką w banku,

• gotówką na poczcie lub w kasach płatniczych,

• z konta prowadzonej działalności gospodarczej,

• z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego.

4. Suma wpłat dokonywanych na konto bankowe partii przez jedną osobę do dnia 30.06.2024 r.
nie może przekroczyć 15-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę
(tj. 4 242,00 x 15 = 63 630,00 zł).
Wpłat na rachunek bankowy partii mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne.
Wpłaty dokonane z konta firmowego będą zwracane na rachunek z którego wpłynęły.

Jedynie osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy Partii. Wpłaty dokonane z konta firmowego bądź wpłaty gotówkowe będą zwracane na rachunek z którego wpłynęły.

Dziękujemy za wsparcie.

 

Składka Członkowska

PRZELEW MUSI ZAWIERAĆ:

Dane odbiorcy:

POLSKA JEST JEDNA

41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Pawła Śmiłowskiego 2A

 

PEKAO S. A.   85 1240 1183 1111 0011 2439 5089

Tytułem:

SKŁADKA, IMIĘ I NAZWISKO wpłacającego, ADRES ZAMIESZKANIA, WOJEWÓDZTWO, OKRES SKŁADKOWY.

 

UWAGA:

Zaleca się wykonanie zwykłego, a nie przyspieszonego przelewu.

1. Proszę zwrócić uwagę na zamieszczenie poprawnego tytułu przelewu.

2. Wpłaty mogą pochodzić tylko od osób fizycznych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

3. Nie można dokonywać wpłat:

• gotówką w banku,

• gotówką na poczcie lub w kasach płatniczych,

• z konta prowadzonej działalności gospodarczej,

• z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego.

4. Suma wpłat dokonywanych na konto bankowe partii przez jedną osobę do dnia 30.06.2024 r.
nie może przekroczyć 15-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę
(tj. 4 242,00 x 15 = 63 630,00 zł).
Wpłat na rachunek bankowy partii mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne.
Wpłaty dokonane z konta firmowego będą zwracane na rachunek z którego wpłynęły.

Jedynie osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy Partii. Wpłaty dokonane z konta firmowego bądź wpłaty gotówkowe będą zwracane na rachunek z którego wpłynęły.

 

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner