Polska Jest Jedna

Partia

Przewodniczący
Partii

Rafał Piech - Przewodniczący partii PJJ

Rafał Piech

Przewodniczący Partii​, Założyciel

Rafał Piech jest przewodniczącym ruchu społecznego i partii pn. Polska Jest Jedna, która ukonstytuowała się z obywatelskiej inicjatywy prezydenta Siemianowic Śląskich we wrześniu 2021 roku. Początkowo podjęta przez Prezydenta Piecha inicjatywa miała na celu obronę konstytucyjnych praw wolności w zakresie decydowania o własnym zdrowiu, przeciwstawienia się segregacji sanitarnej i wynikającym z niej przymusom. Po kilku miesiącach apeli i publicznych protestów, inicjatywa ta przerodziła się w nowy na politycznej scenie Polski ruch i stowarzyszenie, którego fundamentem są wartości takie Bóg, Rodzina i Ojczyzna, ochrona polskiej gospodarki opartej o nowoczesne górnictwo, silne rolnictwo, małą polską przedsiębiorczość i krajowe złoża naturalne. Lider ugrupowania i rosnąca lawinowo w Polsce grupa działaczy i sympatyków, tłumaczy wejście na polityczną scenę przekonaniem, że każda z obecnie funkcjonujących w Sejmie i Senacie partia nie reprezentuje sobą odpowiednio wysokich standardów etycznych w sprawowaniu władzy, ustanawianiu prawa i ochrony polskiej racji stanu, prowadząc cichy gospodarczy rozbiór Polski, któremu PJJ skutecznie się przeciwstawia.

Rafał Piech z wykształcenia jest ekonomistą i menedżerem z tytułem MBA executive. Urodził się i wychował w Siemianowicach Śląskich. Od wielu lat zaangażowany w pracę samorządową na rzecz rozwoju miasta oraz pomocy najbardziej potrzebującym. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, z listy którego otrzymał mandat radnego Rady Miasta w latach 2010–2014. Jako radny był stałym członkiem komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Od 2014 roku pełni funkcję Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, które stara się rozwijać w oparciu stały dialog społeczny z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Efektem jego prezydenckich inicjatyw są projekty społeczno-gospodarcze, które zostały docenione przez środowiska rządowe, samorządowe i biznesowe w województwie śląskim i całej Polsce
Największe uznanie samorządowe zdobył za całkowitą realizację celów samorządowych, w ramach których w ciągu zaledwie pięciu lat zrewitalizował w pełni wszystkie dzielnice miasta w zakresie utworzenia nowoczesnych, bezpiecznych i ekologicznych terenów rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, remontując jednocześnie nawierzchnię połowy długości wszystkich dróg w gminie oraz pozyskując równolegle dotacje sięgające blisko 200 milionów złotych środków zewnętrznych na inwestycje w liczącym 65 tysięcy mieszkańców mieście. Dziś, tj w 2023 roku kwota pozyskanych łącznie dotacji to już ponad 300 milionów złotych.

Przyjęty przez niego kierunek oraz tempo rewitalizacji miasta pozwoliły otworzyć drugą kadencję prezydentury z drugim z najwyższych wynikiem w Polsce, sięgającym 84% w pierwszej turze wyborów samorządowych w 2018 roku.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem Joanny i ojcem trójki dzieci, Jakuba, Julii i Marii. W wolnych chwilach aktywnie uprawia sporty: tenis, squash i bieganie.

Zarząd Partii

Krzysztof Olszewski - Zarząd Partii PJJ

Dr n. med. Krzysztof Olszewski

Lekarz

Urodzony 11.10.1968, w Toruniu. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy Edukację kontynuował na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy, na której studiował w latach 1990 – 1996. W 1996r rozpoczął pracę w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Bydgoszczy łącząc pracę lekarza ortopedy z działalnością dydaktyczną. W wyniku dalszego kształcenia uzyskał specjalizację II stopnia z ortopedii i chirurgii urazowej narządu ruchu a w 2004r tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Wieloletni pracownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Nauczyciel Akadmicki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – w latach 2012 2013 dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Sportu tejże uczelni. Od 2012r lekarz oddziału ortopedii Nowego Szpitala w Nakle oraz Szpitala Eskulap w Bydgoszczy. Żonaty – ojciec czworga synów. W wolnym czasie zajmuje się pracą społeczną Fundator Fudacji „Pro Omnis” lubi podróżować, z zamiłowania motocyklista.

Dr n. med. Izabela Pałgan

Pediatra, Hematolog

Urodzona 16.03.1970 r. ukończyła Akademię Medyczną w Bydgoszczy, gdzie studiowała w latach 1990-1996. W wyniku dalszego kształcenia uzyskała specjalizacje drugiego stopnia z pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. W latach 1998-2014 pracowała w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prowadziła działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego. Jest autorką i współautorką kilkunastu prac naukowych. W 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. W latach 2014-2020 pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, w Oddziale Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii. Od 2020 roku jest koordynatorem Oddziału Pediatrii w Szpitalu Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu. Prywatnie matka trójki dzieci. W wolnym czasie lubi podróżować, malować obrazy, jeździć na nartach, gotować.

Jarosław Mirończuk - Zarząd Partii PJJ

Jarosław Mirończuk

Prawnik

Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 r. W 2011 r. na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku obronił pracę doktorską. Zdobywał doświadczenie pracując w Ministerstwie Zdrowia, Rządowym Centrum Legislacji, Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, Polskim Radiu oraz Przewozach Regionalnych. Ponadto, w czasie pracy w ministerstwach oraz urzędach centralnych był członkiem: Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej, Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Zdrowia (także jako przewodniczący Komisji orzekających w konkretnych sprawach). Pełnił również funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W latach 2004 – 2011 działacz w Stowarzyszeniu Fair Play oraz Stowarzyszeniu Doradców Prawnych, które doprowadziły do otwarcia zawodów prawniczych. Prywatnie podróżnik, stolarz amator i posiadacz własnej pasieki pszczelej. W 2019 r. po powrocie z urlopu w Afryce, samodzielnie zorganizował akcję pomocy humanitarnej dla dzieci w Embu, Kenia.

Monika Więcek - Zarząd Partii PJJ

Monika Więcek

Finansistka, Pedagog

Urodzona w Siemianowicach Śląskich Pedagog i finansista.Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończonego z tytułem Magistra Pedagogiki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obecnie specjalista w sektorze finansów publicznych. Wcześniej Dyrektor w banku ING Bank Śląski w Katowicach . Wieloletni trener wewnętrzny ,szkoleniowiec ,zajmujący się rekrutowaniem, naborem i rozpoznawaniem predyspozycji i kompetencji członków nowych zespołów zadaniowych. W pracy z ludźmi stawia na uczciwość i szacunek do każdego człowieka. W Ruchu Polska Jest Jedna jest od początku jego istnienia, koordynowała powstawanie struktur regionalnych Ruchu oraz budowała komunikację wewnątrz jego struktur. Na Śląsku, skąd pochodzi, od wielu lat udziela się społecznie na rzecz osób najuboższych, bierze udział w projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa biernego mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz ich aktywizacją społeczną. Od zawsze związana ze Śląskiem, a w szczególności ze śląskim środowiskiem sportowym poprzez wieloletnią współpracę ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej w Katowicach oraz Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym GKS „Katowice”. Z zamiłowania sympatyk kultury i języka włoskiego, którym biegle się posługuje. Prywatnie osoba bardzo oddana rodzinie, wychowująca wraz z mężem dwóch nastoletnich synów. W wolnym czasie zajmuje się rysunkiem plastycznym, poezją i tańcem.

Piotr Klein

Przedsiębiorca

Urodzony 30 marca 1970 roku w Nowym Dworze Gdańskim. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne Gdańskiej Stoczni Remontowej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Zarządzania i Marketingu. Aktualnie student Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego na kierunku Certyfikacja i audyt energetyczny budynków. W swoim bogatym dorobku zawodowym, realizował się jako samorządowiec pełniąc funkcję zastępcy Burmistrza w gminie Dzierzgoń. Ponadto doświadczony handlowiec oraz menadżer, między innymi jako prezes spółki komunalnej. Kilkanaście lat spędzonych poza granicami kraju to doświadczenie zawodowe w dużych międzynarodowych korporacjach a także pracy na własny rozrachunek. Od 2021 roku prowadzi w kraju firmę elektroinstalacyjną – Pan Pstryczek. Od 1993 roku w związku małżeńskim z Iwoną Klein, ojciec dwójki synów Patryka i Artura. Wolny czas spędza w swoim domku rekreacyjnym na Kaszubach.

Struktury Regionalne PJJ

Województwo śląskie
Violetta Rodek
slaskie@pjj.org.pl

Województwo opolskie
Agnieszka Wojnowska
opolskie@pjj.org.pl

Województwo dolnośląskie
Monika Choroszko
dolnoslaskie@pjj.org.pl

Województwo wielkopolskie
Michał Koncki
wielkopolskie@pjj.org.pl

Województwo lubuskie
Urszula Bagdzińska
lubuskie@pjj.org.pl

Województwo zachodniopomorskie
Urszula Bagdzińska
zachodniopomorskie@pjj.org.pl

Województwo pomorskie
Cristiana Cavalieri
pomorskie@pjj.org.pl

Województwo kujawsko-pomorskie
Izabela Pałgan
kujawskopomorskie@pjj.org.pl

Województwo Łódzkie
Zbigniew Surówka
lodzkie@pjj.org.pl

Województwo warmińsko-mazurskie
Michał Michalczyk
warminskomazurskie@pjj.org.pl

Województwo podlaskie
Dariusz Maliszewski
podlaskie@pjj.org.pl

Województwo mazowieckie
Sylwia Pawełczak
mazowieckie@pjj.org.pl

Województwo lubelskie
Piotr Czekirda
lubelskie@pjj.org.pl

Województwo świętokrzyskie
Jarosław Dziedziczak
swietokrzyskie@pjj.org.pl

Województwo podkarpackie
Elżbieta Zawierucha
podkarpackie@pjj.org.pl

Województwo małopolskie
Artur Skiepko
malopolska@pjj.org.pl

Deklaracja Członkowska

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner