Polska Jest Jedna

Partia

Przewodniczący
Partii

Rafał Piech - Przewodniczący partii PJJ

Rafał Piech

Przewodniczący Partii​, Założyciel

Rafał Piech jest przewodniczącym ruchu społecznego i partii pn. Polska Jest Jedna, która ukonstytuowała się z obywatelskiej inicjatywy prezydenta Siemianowic Śląskich we wrześniu 2021 roku. Początkowo podjęta przez Prezydenta Piecha inicjatywa miała na celu obronę konstytucyjnych praw wolności w zakresie decydowania o własnym zdrowiu, przeciwstawienia się segregacji sanitarnej i wynikającym z niej przymusom. Po kilku miesiącach apeli i publicznych protestów, inicjatywa ta przerodziła się w nowy na politycznej scenie Polski ruch i stowarzyszenie, którego fundamentem są wartości takie Bóg, Rodzina i Ojczyzna, ochrona polskiej gospodarki opartej o nowoczesne górnictwo, silne rolnictwo, małą polską przedsiębiorczość i krajowe złoża naturalne. Lider ugrupowania i rosnąca lawinowo w Polsce grupa działaczy i sympatyków, tłumaczy wejście na polityczną scenę przekonaniem, że każda z obecnie funkcjonujących w Sejmie i Senacie partia nie reprezentuje sobą odpowiednio wysokich standardów etycznych w sprawowaniu władzy, ustanawianiu prawa i ochrony polskiej racji stanu, prowadząc cichy gospodarczy rozbiór Polski, któremu PJJ skutecznie się przeciwstawia.

Rafał Piech z wykształcenia jest ekonomistą i menedżerem z tytułem MBA executive. Urodził się i wychował w Siemianowicach Śląskich. Od wielu lat zaangażowany w pracę samorządową na rzecz rozwoju miasta oraz pomocy najbardziej potrzebującym. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, z listy którego otrzymał mandat radnego Rady Miasta w latach 2010–2014. Jako radny był stałym członkiem komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Od 2014 roku pełni funkcję Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, które stara się rozwijać w oparciu stały dialog społeczny z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Efektem jego prezydenckich inicjatyw są projekty społeczno-gospodarcze, które zostały docenione przez środowiska rządowe, samorządowe i biznesowe w województwie śląskim i całej Polsce
Największe uznanie samorządowe zdobył za całkowitą realizację celów samorządowych, w ramach których w ciągu zaledwie pięciu lat zrewitalizował w pełni wszystkie dzielnice miasta w zakresie utworzenia nowoczesnych, bezpiecznych i ekologicznych terenów rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, remontując jednocześnie nawierzchnię połowy długości wszystkich dróg w gminie oraz pozyskując równolegle dotacje sięgające blisko 200 milionów złotych środków zewnętrznych na inwestycje w liczącym 65 tysięcy mieszkańców mieście. Dziś, tj w 2023 roku kwota pozyskanych łącznie dotacji to już ponad 300 milionów złotych.

Przyjęty przez niego kierunek oraz tempo rewitalizacji miasta pozwoliły otworzyć drugą kadencję prezydentury z drugim z najwyższych wynikiem w Polsce, sięgającym 84% w pierwszej turze wyborów samorządowych w 2018 roku.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem Joanny i ojcem trójki dzieci, Jakuba, Julii i Marii. W wolnych chwilach aktywnie uprawia sporty: tenis, squash i bieganie.

Zarząd Partii

Piotr Klein

Zastępca Przewodniczącego Partii PJJ

Urodzony 30 marca 1970 roku w Nowym Dworze Gdańskim. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne Gdańskiej Stoczni Remontowej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Zarządzania i Marketingu. Aktualnie student Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego na kierunku Master of Business Administration. W swoim bogatym dorobku zawodowym, realizował się jako samorządowiec pełniąc funkcję zastępcy Burmistrza w gminie Dzierzgoń. Ponadto doświadczony handlowiec oraz menadżer, między innymi jako prezes spółki komunalnej. Kilkanaście lat spędzonych poza granicami kraju to doświadczenie zawodowe w dużych międzynarodowych korporacjach a także pracy na własny rozrachunek. Od 2021 roku prowadzi w kraju firmę elektroinstalacyjną – Pan Pstryczek. Od 1993 roku w związku małżeńskim z Iwoną Klein, ojciec dwójki synów Patryka i Artura. Wolny czas spędza w swoim domku rekreacyjnym na Kaszubach.

Sylwia Pawełczak

Sekretarz Partii PJJ

Urodzona w Częstochowie, gdzie ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. W latach 2001-2006 edukację kontynuowała na wydziale prawa, prawa kanonicznego i administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Po ukończeniu studiów swoją ścieżkę zawodową związała z pracą w prywatnej firmie z sektora sprzedaży B2B, (Business to Business) oraz B2C ( Business to Client), gdzie w ramach odpowiednich narzędzi i strategii firmy odpowiedzialna była za współpracę z klientami, realizację sprzedaży hurtowej i konsumenckiej, oraz za analizę umów sprzedażowych.
Następnie swój rozwój zawodowy zawdzięcza współpracy z branżą ubezpieczeniową. Tu w ramach swoich kompetencji dbała o to aby w razie wystąpienia szkody jej likwidacja nastąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurą. Realizując usługę w ramach określonego produktu ubezpieczeniowego wykonywała czynności w toku postępowania w zakresie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia, w szczególności polegającej na: gromadzeniu niezbędnej dokumentacji w tym postępowaniu, ustalaniu zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, kontaktowaniu się z poszkodowanym, osobą występującą z roszczeniem oraz innymi podmiotami, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania.
Ponad 10 lat temu swoje życie prywatne jak i zawodowe związała z Warszawą, gdzie od lat pracuje w jednej z większych korporacji zagranicznych w branży telekomunikacyjnej. W pracy ceni uczciwość, rzetelność oraz szacunek do drugiego człowieka. Działaczka społeczna stąd przystąpiła do ruchu Polska Jest Jedna założonego przez Rafała Piecha – Prezydenta Siemianowic Śląskich.
W ramach zainteresowań szeroko pojętą komunikacją społeczną, radiem i telewizją, ukończyła licencjat o kierunku dziennikarstwo na Wyższej Szkole Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Prywatnie żona i miłośniczka psów rasy „Mops”.
Z zamiłowania podróżniczka.

Monika Więcek

Czlonek Zarządu Partii PJJ

Urodzona w Siemianowicach Śląskich Pedagog i finansista.Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończonego z tytułem Magistra Pedagogiki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obecnie specjalista w sektorze finansów publicznych. Wcześniej Dyrektor w banku ING Bank Śląski w Katowicach . Wieloletni trener wewnętrzny ,szkoleniowiec ,zajmujący się rekrutowaniem, naborem i rozpoznawaniem predyspozycji i kompetencji członków nowych zespołów zadaniowych. W pracy z ludźmi stawia na uczciwość i szacunek do każdego człowieka. W Ruchu Polska Jest Jedna jest od początku jego istnienia, koordynowała powstawanie struktur regionalnych Ruchu oraz budowała komunikację wewnątrz jego struktur. Na Śląsku, skąd pochodzi, od wielu lat udziela się społecznie na rzecz osób najuboższych, bierze udział w projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa biernego mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz ich aktywizacją społeczną. Od zawsze związana ze Śląskiem, a w szczególności ze śląskim środowiskiem sportowym poprzez wieloletnią współpracę ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej w Katowicach oraz Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym GKS „Katowice”. Z zamiłowania sympatyk kultury i języka włoskiego, którym biegle się posługuje. Prywatnie osoba bardzo oddana rodzinie, wychowująca wraz z mężem dwóch nastoletnich synów. W wolnym czasie zajmuje się rysunkiem plastycznym, poezją i tańcem.

Radosław Kaczmarek

Czlonek Zarządu Partii PJJ

Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej. Z wykształcenia ekonomista (UŁ), ukończył studia podyplomowe: Finanse i opodatkowania przedsiębiorstw (SGH), Zarządzanie projektami (SGH), Rynek nieruchomości – Wycena (UŁ), MBA, oraz Studium controlingu (Dyplom Controllera IAP), Kurs na Głównych Księgowych (SKwP), Polsko Austriackie Studium Zarządzania (WIFI, DOSKO). Prowadzi również własna działalność gospodarczą.
Prywatnie spełniony i szczęśliwy mąż oraz ojciec dwójki pełnoletnich dzieci, wolny czas poświęca na sporty walki i prace ogrodowe.

Tomasz Jaworski

Czlonek Zarządu Partii PJJ

Ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej ochrony zdrowia. Praktyk z 25-letnim doświadczeniem w realizacji projektów transformacyjnych w największych korporacjach IT (Microsoft, Dell EMC, Hewlett-Packard, Oracle).

Wykładowca akademicki. Mówca. Aktywnie uczestniczy w wymianie wiedzy i doświadczeń, konsultowaniu polityk, regulacji i inicjatyw high-tech oraz popularyzowaniu IT. Ekspert strategicznych projektów e-Usług.

Jako ekspert branżowy doradza także w inicjatywach zastosowania AI w ochronie środowiska, rolnictwie, kolei oraz obszarze sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego.

 

Struktury Regionalne PJJ

Województwo śląskie
slaskie@pjj.org.pl

Województwo opolskie
opolskie@pjj.org.pl

Województwo dolnśląskie
dolnoslaskie@pjj.org.pl

Województwo wielkopolskie
wielkopolskie@pjj.org.pl

Województwo pomorskie
pomorskie@pjj.org.pl

Województwo kujawsko-pomorskie
kujawskopomorskie@pjj.org.pl

Województwo podlaskie
podlaskie@pjj.org.pl

Województwo lubelskie
lubelskie@pjj.org.pl

Województwo świętokrzyskie
swietokrzyskie@pjj.org.pl

Województwo podkarpackie
podkarpackie@pjj.org.pl

Województwo małopolskie
malopolska@pjj.org.pl

Województwo lubuskie
lubuskie@pjj.org.pl

Województwo zachodniopomorskie
zachodniopomorskie@pjj.org.pl

Województwo łódzkie
lodzkie@pjj.org.pl

Województwo warmińsko-mazurskie
warminskomazurskie@pjj.org.pl

Województwo mazowieckie
mazowieckie@pjj.org.pl

Deklaracja Członkowska

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner