VIDEO – Konwent Warszawa POLSKA JEST JEDNA

W niedzielę 25 czerwca w Teatrze WAM w Warszawie odbył się konwent programowy Partii POLSKA JEST JEDNA. To nie tylko nazwa partii politycznej, ale też hasło pod jakim odbył się w niedzielę w Warszawie Konwent programowy tego nowego ugrupowania, które jako ruch społeczny i stowarzyszenie działa od 2020 roku pod przewodnictwem Prezydenta Siemianowic Śląskich – Rafała Piecha. Czy ta nowa siła polityczna ma coś ciekawego do zaoferowania polskim Wyborcom? Polska Jest Jedna zapoczątkowała swoją aktywność, protestując głównie przeciwko polityce sanitarnego dzielenia Polaków oraz dewastacji małych i średnich przedsiębiorców, zmuszanych do rezygnacji z ich podstawowego prawa konstytucyjnego, jakim jest możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wraz z przybywaniem nowych członków Ruchu coraz silniej rozbrzmiewał ogólnokrajowy przekaz o konieczności wejścia na polityczną scenę. Na Konwencie PJJ wybrzmiały głównie postulaty dotyczące: Powrotu w naszym życiu do wartości chrześcijańskich znajdujących odzwierciedlenie w haśle Ruchu PJJ jakim jest „Bóg Rodzina Ojczyzna” oparcia polskiej gospodarki na małych i średnich przedsiębiorstwach, a nie na korporacjach rozwoju polskiego rolnictwa; zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, bazującego na polskich zasobach naturalnych przy użyciu nowoczesnych sposobów eksploatacji zagwarantowanie polskim obywatelom pierwszeństwa w korzystaniu z wszelkich przywilejów   Po szczegółowej prezentacji założeń programowych Przewodniczący Rafał Piech zaapelował do wszystkich Polaków oraz liderów organizacji wolnościowych o zjednoczenie się w świetle, niepokojącej jego zdaniem, obecnej polityki prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości: „To ostatni moment, abyśmy zjednoczeni powiedzieli dosyć czwartemu gospodarczemu rozbiorowi Polski, jaki dzieje się na naszych oczach od 1989 roku” – stanowczo stwierdził Rafał Piech, po czym przedstawił mocne dane ilustrujące imponujący potencjał Polski w zakresie zasobów wód geotermalnych (wg raportu NIK z 2022 roku) czy faktu posiadania 85% europejskich złóż węgla, na którym opiera się w 80% krajowa energetyka. „Gdy cały świat stawiana węgiel i jego wydobycie wzrosło w ostatnich 30 latach o 100%, władze naszego kraju godzą się na likwidowanie naszych kopalń!” – podsumował Przewodniczący PJJ. Założenia programowe partii Polska Jest Jedna i dane zaprezentowane przez Przewodniczącego Rafała Piecha spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez licznie zaproszonych gości. Wśród głosów poparcia można było usłyszeć zarówno polityków, w tym liderów innych ugrupowań, jak i popularnych youtuberów związanych z prawicowymi i wolnościowymi poglądami oraz artystów, m.in.: publicysty i polityka Jana Łopuszańskiego, Jana Budziaszka z grupy Skaldowie, redaktora Wojciecha Sumlińskiego. czy doktor historii Lucyny Kulińskiej. Jednak zarówno w słowach Rafała Piecha jak i wielu gości Konwentu PJJ można było usłyszeć sporo kontrowersyjnych stwierdzeń, takich jak: dezaprobata dla związków homoseksualnych, gotowość na twarde mediacje z Unią Europejską jak i wyczuwalną niechęć do masowej migracji obywateli Ukrainy na teren Polski. Wypowiedzi Przewodniczącego Rafała Piecha wywołała jednomyślny aplauz wśród zgromadzonych na konwencie zwolenników ruchu politycznego PJJ Konwent ruchu Polska Jest Jedna to ewidentna zapowiedź udziału tego ugrupowania w jesiennych wyborach do Sejmu RP. Partia posiada rozbudowane struktury we wszystkich województwach i stanowi ciekawą propozycję na polskiej scenie politycznej, jawiąc się jako konserwatywna prawica, która stawia duży nacisk na wartości chrześcijańskie i polską rację stanu, jak również na niezależną energetykę oraz na wsparcie dla polskich przedsiębiorców i rolników. Wideo relacja z Konwentu: Link do naszego materiału na www.pjj.tv   

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner