Polska Jest Jedna

Deklaracja Wierności Polskim Wartościom

Nasze wartości

Ruch Polska Jest Jedna opieramy na wartościach funkcjonujących w Polsce od
ponad 1000 lat, a są to: BÓG, RODZINA, OJCZYZNA. Dzięki nim już dziesięć
wieków temu rycerstwo polskie walczyło mężnie i zwyciężało z wielokrotnie
silniejszym oraz liczniejszym wrogiem. Świadomi wiekowego dziedzictwa minionych pokoleń nadal chcemy budować na tych wartościach, gdyż wiemy z historii, że tylko wtedy Polska była wielką, piękną i zwycięską, gdy władcy, przywódcy wojskowi, artyści i cały naród trwali przy Bogu. Dziś te wartości nie są popularne w otaczającym nas świecie ale my wierzymy że „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską a Polak Polakiem”. Stawiając prawo boże na pierwszym miejscu w pracy, w rodzinie i ojczyźnie mamy pewność, że całość naszych działań, tak ugruntowana, służyć będzie zawsze dobru wspólnemu, dobru całego narodu. Co nas – ludzi tworzących ruch Polska Jest Jedna- żyjących według powyższych wartości cechuje i odróżnia od dzisiejszej sceny politycznej?

Są to:

  •  szczery i prawdziwy patriotyzm, głęboko zakorzeniony w sercu i zaświadczany własnym życiem, a nie szargany frazesami i demonstrowany teatralnie przed kamerami,

  •  troska o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,

  •  uczciwość, lojalność i szczerość,

  •  wzajemna pomoc i współpraca,

  •  dokładanie wszelkich starań o ciągły rozwój wiedzy, kompetencji i charakteru,

  •  otwarta komunikacja – bez ocen i osądów,

  •  wzajemny szacunek,

  •  dyscyplina i pracowitość dla dobra narodu i Ojczyzny,

  •  otwartość na każdego komu przyświecają powyższe cele.

 

Jeżeli czujesz, że te wartości są i Tobie bliskie, dołącz do nas i razem budujmy ruch, który odmieni wreszcie losy oszukiwanego i poniżanego narodu. Odzyskajmy Ojczyznę i oddajmy ją we władanie prawowitym właścicielom czyli nam – Polakom. Nie wahaj się więcej, pozostaw za sobą wszelkie uprzedzenia i razem budujmy dobrobyt i wielkość naszego kraju bo POLSKA JEST JEDNA.

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner