Polska Jest Jedna

Pytania i Odpowiedzi

Jaki jest stosunek ugrupowania Polska Jest Jedna do członkostwa Polski w Uni Europejskiej?
Stoimy na stanowisku, że Polska powinna współpracować ze wszystkimi Państwami uwzględniając w pierwszej kolejności dobro interesu naszego kraju. Rząd tworzony przez partię Polska Jest Jedna, niezależnie od preferencji członków Unii Europejskiej będzie prowadził aktywną ochronę polskiej gospodarki oraz dbał o niezależność energetyczną. Nasze stanowisko w wyżej wymienionej kwestii nie będzie podlegało negocjacji. Wszelkie niekorzystne dla naszego kraju decyzje UE będą przez partię PJJ stanowczo odrzucane niezależnie od ewentualnych, wysuniętych przez Unię Europejską konsekwencji. Dla nas na pierwszym miejscu jest i zawsze pozostanie gospodarcza oraz energetyczna niepodległość Polski.
Jaki jest stosunek Partii Polska Jest Jedna do osób nie będących katolikami, nie wierzących w Boga?
Partia PJJ jest otwarta na wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro naszego kraju. Zapraszamy do współpracy każdego kto chce bronić tradycji i wartości, które przez setki lat stanowiły fundament tego kim jako Polacy jesteśmy. Nasze wartości to Bóg, Rodzina i Ojczyzna. Nie oznacza to jednak, że dyskwalifikujemy ludzi niewierzących w Boga. Wręcz przeciwnie. Chcemy tworzyć prawo polskie w oparciu o prawo Boże, które jest uniwersalne: „ nie zabijaj”, „nie kradnij”, „nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”. Nasza wiara ma być poręczeniem tego, że prawo, które stworzymy będzie dobre i zwłaszcza my będziemy go przestrzegać. Osoby niewierzące, które chcą dobra Polski zgodzą się z ich słusznością oraz zasadnością umieszczenia ich w samym centrum polskiego prawodawstwa.
Jaki jest stosunek Partii Polska Jest Jedna do wojny na Ukrainie?
Uważamy, że kryzysowa sytuacja w jakiej znalazło się wielu obywateli Ukrainy, sprawia że należało i nadal należy nieść pomoc. Szczególnie ofiarom wojny, osobom, które zostały pozbawione dachu nad głową czy tym ludziom, którzy potrzebują schronienia i bezpieczeństwa/bezpiecznego schronienia. Polacy w pierwszych tygodniach wojny, w odruchu ludzkiej empatii i serdeczności, pokazali to najlepiej. Organizując się samodzielnie, dając realną pomoc dla uchodźców z Ukrainy, bez udziału rządów RP czy zagranicy, tylko z dobroci serca i potrzeby pomagania drugiemu człowiekowi. Nie zmienia to jednak faktu, że z naszej strony powinna, to być pomoc wstępna i doraźna oraz późniejsza umożliwiająca funkcjonowanie uchodźcom w naszym kraju, przy pełnym poszanowaniu jego zasad, historii i tradycji. W naszej ocenie, nie do zaakceptowania jest fakt, przedkładania dobra uchodźców, ponad dobro Polaków przejawiające się w szeroko rozumianej pomocy społecznej, oferowanej w większym stopniu dla uchodźców z Ukrainy, niż dla obywateli naszego kraju. Jakiekolwiek próby nadania uchodźcom statutu równego z obywatelami Polski, a zwłaszcza z możliwością brania udziału w wyborach są niedopuszczalne. To nie jest nasza wojna, a co za tym idzie, przekazywanie sprzętu wojskowego, pieniędzy polskich podatników na cele wojenne oraz rozbrajanie naszego kraju jest karygodne.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner